Analyt-iK - verze 1.1.2016 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 1.1.2016Analyt-iK

Ribbon Analyt-iK, sekce Projektové dokumenty

Doplněna volba tiskni časovou osu. Pokud je v listu Harmonogram rozděleno plnění do jednotlivých datumů, vytiskne dle tohoto harmonogramu časovou osu. Pro vysvětlení funkčnosti, je ve verzi 1.1.2016 vyplněna část Harmonogramu jako modelový příklad. 

List Harmonogram

Na dvojklik levým tlačítkem myši doplněna funkce, která zjistí jméno zdroje a data dle aktuálního umístění kurzoru a pro tento zdroj a datum provede kontrolní součet již naplánovaných hodin. 

List Parametry

Doplněn parametr Tisknout časovou osu s možnými odpověďmi A, N. Pokud je nastaveno A, bude na konec Zprávy pro objednatele doplněna další příloha Časová osa.

Původní parametry určené k barvení objektů DF Diagramů, nahrazeny parametry:

Barvy záhlaví časové osy

Zde nastavená barva je použita pro pozadí buněk záhlaví časové osy při tisku Časové osy

Barva názvu činnosti

Zde nastavená barva je použita pro pozadí buněk názvů jednotlivých činností časové osy při tisku Časové osy

Barva etapy časové osy

Zde nastavená barva je použita pro pozadí buněk etapy (všech buněk mezi prvním a posledním datem s naplánovanými hodinami činnosti), při tisku Časové osy

Barva realizačního termínu

Zde nastavená barva je použita pro pozadí buněk etapy časové osy, ve kterých jsou naplánovány hodiny, při tisku Časové osy

List Dotazník, oblast Organizace objednatele

Doplněno tlačítko Garanti, kde je možno uvést garanty za jednotlivé moduly HELIOS. Možno využít pro sestavení komunikační a odpovědnostní matice projektu. 

Zpět na seznam verzí.