Analyt-iK - verze 1.11.2019 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 1.11.2019Analyt-iK

List Dotazník

Obecně

Doplněno automatické formátování čísel z odpovědí. Pokud je odpověď číslo, které se vyskytuje ve zprávě a hodnota buňka odpovědi je použita ve zprávě, a pokud je na odpovědi nastaveno formátování čísla, naformátuje se toto číslo automaticky i ve vygenerované zprávě.

Oprava pravopisných chyb.

Oblast Projekt

Tlačítko Cíle bylo přesunuto v oblasti více na začátek, a to na řádek č. 28.

Oblast Účetnictví

Odpověď na otázku „Seznam zemí, ve kterých je povinnost přiznávat DPH“ byla přepracována na tlačítko s tabulkovým výstupem do tisku.

Oblast Sklady

Doplněn detail Obalová konta s otázkami:

 Typ obalů

 Sety obalů

 Typy sald

 Trojstranné zápočty saldokonta

Doplněno tlačítko pro evidenci sortimentních skupin.

Oblast Pokladní prodej

Doplněny otázky:

 Jak se má systém chovat při nedostatečném množství

 Způsob úhrady pro storno

 Způsob úhrady pro vratku

 Povinné zadání odběratele na dokladu

 Nastavit výchozího odběratele na účtence

 Výchozí odběratel na účtence

Log

Doplněno logování změn v listu Harmonogram.

Upraven tisk Logu tak, aby zobrazoval i změny z logování Harmonogramu.

 

Naplnění harmonogramu

Provedena optimalizace smazání původního obsahu harmonogramu

 

Parametry

Verzování tisku

Do parametrů doplněny 2 nové parametry

 Verzovat tisky zprávy pro objednatele

 Počet verzí tisku

První parametr umožňuje nastavit hodnoty

 A

 N

Pokud je v parametru Verzovat tisky zprávy pro objednatele nastavena hodnota A, objeví se při tisku dotaz:

V parametrech máte nastaveno, že požadujete verzovat tisky. Pokud budete chtít verzi, stiskněte Ano, bude to v tom případě verze. Jinak to bude verze pracovní.

Pokud odpovíte Ano, napočítá se číslo nové verze, a toto se promítne do názvu zprávy pro objednatele jako „verze X“. Číslo X se pak zapíše do parametru Počet verzí tisku jako číslo poslední verze.

Pokud odpovíte Ne, promítne se to do názvu zprávy pro objednatele jako „pracovní verze“.

Pokud je v parametru Verzovat tisky zprávy pro objednatele nastavena hodnota N, při tisku se verze neevidují.

Výpočet ceny práce

Do parametrů doplněn nový parametr Ceny čerpat z

Parametr umožňuje nastavit hodnoty:

 parametrů

 ceníku prací

Podle nastavené hodnoty parametru jsou pak v listu Harmonogram prováděny výpočty s cenami buď nastavených v parametrech, nebo z nového listu Číselník – ceny práce. 

 

List Kalkulace

Při přechodu na list Kalkulace se automaticky aktualizují všechny kontingenční tabulky. Na obsluze už zbývá jen zkontrolovat filtry na tabulkách.