Analyt-iK - verze 1.6.2019 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 1.6.2019Analyt-iK

List Obchodník

Doplněna sekce Stav před HELIOS

List Dotazník

Oblast Požadavky

Do oblasti Infrastruktura do detailu Zálohování doplněny dotazy:

 Jaký SW používáte pro zálohování 

 Zálohuje se 

 Zálohuje přes

 Na jaké cílové zařízení se zálohuje

 Jaká je kapacita zálohového zařízení

 Protokol, přes který se zálohuje

 Jak často objednatel zálohuje

 Kolik záloh zpětně uchovává

 Kdo je zodpovědný za zálohování dat

Do oblasti Infrastruktura do detailu Internetová bezpečnost doplněn dotaz pro Mail server:

 Pro příjem pošty je používán protokol

Do oblasti Infrastruktura do detailu Software doplněn dotaz pro Mail server:

 Jakou edici MS SQL objednatel vlastní

Do oblasti Požadavky doplněno tlačítko Jiné

Doplněna otázka na požadavek úpravy tiskových formulářů

 

Oblast Školení

Doplněna položka Školení zálohování

 

Oblast Cenotvorba

Doplněna otázka na poskytování ruční slevy z částky na položce dokladu

 

List Klíč implementace

Doplněna kalkulace Dataskopů

Doplněna kalkulace Školení zálohování

Doplněny položky konfigurace eServeru a HeInfo

Pokud máte odlišnou metodiku, zvažte prosím doplnění svých matrixů.

 

List Podpora

Do listu podpora doplněn sloupec pozice ve firmě. Projeví se v evidenci pod tlačítky:

 Garanti

 Licence

 

List Kalkulace

Při přechodu na list kalkulace se zobrazily v rámci automatické úpravy dat pro kontingenční tabulky všechny sloupce listů Podpora a Entity a již zůstaly zobrazeny. Byla to spíše kosmetická vada – opraveno.

 

Obecně

Licence přepracovány dle obchodního modelu iNuvio.