Analyt-iK - verze 1.8.2019 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 1.8.2019Analyt-iK

List Dotazník

 Doplněna oblast Projekty.

 Doplněna oblast Pošta (Evidence pošty a datových schránek).

 V některých oblastech se tiskla informace, že tiskové formuláře budou realizovány v českém jazyce i ve chvíli, kdy tiskové formuláře nebyly definovány - opraveno.

 Faktury přijaté a Faktury vydané, doplněna otázka na ISDOC.

 Účetnictví, doplněna otázka: Budete provádět leasing, nebo jinou formu splátkování.

 Účetnictví, doplněna otázka: Budete realizovat Rozpouštění režií.

 Účetnictví, doplněna otázka: Požadujete export výkazů Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát do aplikace EPO.

 Účetnictví, doplněna otázka: Požadujete vytvářet podklady pro přiznání k DPPO.

 Účetnictví, doplněna otázka: Účetní je externí, nebo zaměstnanec firmy.

 Účetnictví, doplněna otázka: Jméno a kontakt na účetní.

 Účetnictví, doplněna otázka: Jak často je prováděno zaúčtování dokladů.

 Cenotvorba, doplněno tlačítko jiné.

 Cenotvorba, doplněno doporučení.

 Požadavky, optimalizace vyplňování licencí.

 Tisk zprávy pro objednatele, optimalizace tisku rizik.