Analyt-iK - verze 21.5.2016 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 21.5.2016Analyt-iK

List Dotazník

Provedena oprava různých chyb v textu odpovědí.

Oblast Organizace objednatele

Doplněny otázky:

 Hodnota aktiv - v rozvaze Aktiva celkem

 Roční úhrn čistého obratu

 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

 Je společnost objednatele subjektem veřejného zájmu

 Je společnost objednatele vybranou účetní jednotkou

Při jejich zodpovězení vyhodnotí Analyt-iK typ účetní jednotky.

Pro podporu tohoto vyhodnocení doplněn nový list:

 Číselník - určení ú. jednotky 

Nová oblast

Doplněna nová oblast Servis dispečink.

Nové listy

Z důvodu jednoduššího udržování a s ohledem na požadované překročení odpovědí přes limit 255 znaků, byly doplněny nové listy:

 Číselník – obchodní činnosti

 Číselník – materiál do výroby

Tyto číselníky slouží jako zdroje odpovědí pro otázky:

 Nákup a prodej -> Způsob prodeje

 Technická příprava výroby -> Zabezpečení výroby -> Materiály

Provedena oprava textů akceptačních kritérií.

List Číselník klíč implementace

Do všech podporovaných oblastí byly doplněny položky pro Jiné zjištěné skutečnosti, a to pro případ, že tyto budou v rámci analýzy zákazníkovi naceňovány.

Byla změněna identifikace Plánování výroby na Kapacitní plánování.

Pokud používáte tuto funkčnost, aktualizujte si váš Matrix dle tohoto listu.

Jiné

Kontrola konzistence před tiskem Zprávy pro objednatele, doplněna o kontrolu exitujících programátorských prací, které nejsou naceněny.

Zpět na seznam verzí.