Analyt-iK - verze 23.8.2016 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 23.8.2016Analyt-iK

List Parametry

Provedena aktualizace požadavků na HW a systémový SW.

List Dotazník

Provedena korekce textů z pohledu pravopisu smiley

Provedena změna kompletně všech textů tak, aby se Analyt-iK dal použít i pro produkt HELIOS Easy.

    Na řádku 1356 (Určení produktu) zrušen původní text HELIOS Orange. Je nahrazen komboboxem s možnostmi HELIOS Orange a HELIOS Easy. Toto určuje uživatel Analyt-iKu, ne Analyt-iK.

    Před tisk Zprávy pro objednatele doplněna kontrola, jestli je vyplněno Určení produktu. Pokud ne, Analyt-iK neprovede tisk Zprávy pro objednatele, přepne se na Dotazník, rozbalí skupiny a nastaví fokus na Určení produktu.

Otázka na Saldo nad prvotními doklady přesunuta z oblasti Banky do Saldokonta.

Doplněn alternativní popis produktu Saldo nad prvotními doklady.

Doplněn tisk názvu objednatele a data tisku do titulní strany.

Opraveny chyby při kontrole konzistence pro oblast přidělených licencí.