Analyt-iK - verze 31.12.2018 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 31.12.2018Analyt-iK

List Dotazník

Sklady

Doplněna oblast Čtečky čárového kódu s následujícími otázkami:

 Používáte pro identifikaci výrobních čísel na skladě čtečku čárového kódu 

 Používáte pro identifikaci šarže na skladě čtečku čárového kódu 

 Používáte vlastní čárové kódy pro identifikaci skladových položek

 Používáte cizí čárové kódy pro identifikaci skladových položek

 Budou skladové prostory pokryty dostatečně silným a stabilním WIFI signálem

 Doklady které mají vznikat čtečkou čárového kódu

 Způsob práce s doklady čtečkou čárového kódu

 Budou čtečky vystaveny zhoršeným provozním podmínkám

 Délka denního provozu čteček čárového kódu

 Počet čteček čárového kódu se zvýšenou odolností

 Počet čteček čárového kódu bez zvýšené odolnosti

 

Otázka „Jak budou evidovány služby“ měla nejasnou odpověď – opraveno.

 

Firemní aktivity

Doplněna evidence přílohy.

 

List Kalkulace

Při přechodu na list kalkulace se automaticky vymazávají prázdné řádky z listů Podpora a Entity tak, aby nebyly postiženy nápočtové kontingenční tabulky. Tento výmaz nebyl důsledný, opraveno.