GDPR - BüroKomplet


GDPR

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Jelikož se na nás v posledních měsících často obracíte, zda k tomu tématu víme něco více, zda vám můžeme poradit a pomoci, rozhodli jsme se vyjít vám vstříc

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nechali jsme se certifikovat, a proto vám můžeme nabídnout služby DPO*.

Kdo je to DPO?

DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů) je nezávislá kontrolní funkce, která je pro některé organizace povinná, pro jiné může být uklidněním, že starost o GDPR „předáte“ někomu jinému a vy se budete dále moci věnovat naplno svému podnikání.

 

Připravíme vás na GDPR

Vypracujeme pro vás hodnocení rizik a navrhneme vhodná řešení bezpečnosti dat: 

 Analýza požadavků vyplývajících z GDPR a návrh plánu dosažení souladu s GDPR

 

 Datová a procesní „inventura“ vašeho prostředí, identifikace nedostatků a návrh změn, které je potřeba provést před nabytím účinnosti GDPR

 • identifikace a analýza rozsahu zpracování a aktuálně zpracovávaných osobních údajů a procesů v prostředí klienta
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, identifikace a analýza rizik
 • posouzení připravenosti na GDPR

 Návrh konkrétních organizačních, metodických a technických opatření

 • návrh změn procesů pro pořizování, změny, odstraňování, přenos osobních údajů
 • návrh interních předpisů a metodických pokynů zpracování osobních údajů
 • návrh technických opatření

 Návrh změn smluv a právních ujednání v rámci dosažení shody s požadavky GDPR

Změny smluvních a dalších právních ujednání mohou zahrnovat například:

 • souhlasy subjektů se zpracováním osobních údajů
 • zaměstnanecké smlouvy,
 • smlouvy se zpracovateli osobních údajů,
 • smlouvy s dodavateli,
 • smlouvy se servisními organizacemi apod.

*Tuto službu nabízíme pouze našim zákazníkům, tedy firmám, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme. 

 

Cena

 GAP analýza k GDPR – 25000,- bez DPH 

      30 250,- Kč s DPH

 

Pokud máte zájem využít služeb našeho pověřence