HELIOS - BKO Docházka - BüroKomplet


HELIOS - BKO Docházka

Modul BKO Docházka informačního systému HELIOS Orange je nástroj pro evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanaců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Díky integračnímu řešení BKO Docházka omezíte chybovovst svých zaměstnanců, nikdo nebude nic zapisovat a přepisovat ručně, vyloučíte neoprávněné přesčasové hodiny, systém automaticky zapisuje přesný čas identifikace, a zvýšíte pracovní morálku svých zaměstnanců.

 

Neřešte spolupráci s další firmou - spolupracujte se svým partnerem pro HELIOS

Neučte se nový systém - HELIOS znáte

Nenapojujte nic na HELIOS, neexportujte a neimportujte žádná data - vše budete mít na jednom místě

Omezte chybovost, už nikam nic nepřepisujte

 

Základní funkčnost

lze nakonfigurovat až 9 položek docházky (práce, ukončení, dvolená, lékař, přestávka,…) a každé položce přiřadit mzdovou složku

identifikace zaměstnance probíhá pomocí RFID čteček, čteček čárových kódů, nebo ručně

 

Propojení na HELIOS

propojení na Mzdy HELIOS

při uzavření období se automaticky vygenerují podklady pro mzdy

import se provádí do předzpracování mezd

importní proceduru upravujeme dle požadavků zákazníka

podklady pro mzdy nelze opětovně naimportovat, pokud již byly jednou importovány

 

Speciality

při použití MS SQL standard a výše, lze při průchodu vybraných zaměstnanců zaslat e-mail na předem definované adresy

jednotlivé položky zaznamenané v docházce lze promítnout do HELIOS kalendáře

 

Potřebné vybavení

Hardware

jakékoli zařízení, na kterém běží HELIOS (PC, All-in-one, …)

RFID čtečka, čtečka čár. kódů, …

numerická klávesnice

Software

HELIOS - licence do jádra (ke každému odváděcímu pracovišti)

HELIOS - integrační řešení BKO Docházka

HELIOS - uživatelské editory

HELIOS - doporučujeme Helios Intelligence - dataskop

 

BKO Docházka - identifikace

BKO Docházka - Identifikace zaměstnance

 

BKO DOcházka - zadání položky docházky

BKO Docházka - Zadání položky docházky

 

BKO Docházka - správa a vyhodnocení

BKO Docházka - Správa a vyhodnocení

 

 

Máte jakékoliv dotazy?