HELIOS - verze 2.0.2018.0400 - BüroKomplet


HELIOS - verze 2.0.2018.0400

Vážení zákazníci,

v dubnu vyšla nová verze HELIOS - 2.0.2018.0400, která v sobě skrývá několik výrazných a důležitých změn. Prosím, věnujte pozornost alespoň těm nejdůležitějším:

 

Nový modul Správa osobních údajů (GDPR)

Popis celého modulu najdete na samostatné stránce: HELIOS Orange - modul Správa osobních údajů (GDPR).

 

Nový přehled Dokumenty všeobecnéHELIOS - Dokumenty všeobecné

V souvislosti s komplexním řešením problematiky ochrany osobních údajů (GDPR) došlo k náhradě přehledu 5 "Dokumenty" v hlavní nabídce HELIOS přehledem 1873 "Dokumenty všeobecné".

 Přehled 5 "Dokumenty" je nadále využíván v ostatních místech HELIOS, kde se jeho prostřednictvím zobrazují připojené dokumenty a dokumenty, které lze připojit. 

 Přehled "Dokumenty všeobecné" je trvale filtrován pouze na dokumenty s nastaveným příznakem Zahrnuto do všeobecných dokumentů. Úplný přehled dokumentů poskytuje akce Všechny dokumenty nad tímto přehledem. Na tuto akci lze omezit přístupová práva.

 Sestavy přiřazené původnímu přehledu "Dokumenty" byly automaticky vygenerovány i k novému přehledu, včetně nastavení práv na nich a příznaků typu "výchozí".

 Práva na práci s přehledem "Dokumenty" nebylo možno přenést. Práva na nový přehled "Dokumenty všeobecné" je proto nezbytné znovu zadat.

 Uživatelské akce navázané na přehled "Dokumenty" nejsou dostupné v novém přehledu, v případě potřeby je možno tyto akce přiřadit. 

 

Nastavení práv na atributy

Pro řízení přístupu k osobním údajům je k dispozici přepracovaná a rozšířená agenda nastavení přístupových práv na atributy pro uživatele a nově i pro role. Omezení dostupnosti osobních údajů se projeví zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu. Práva můžete nastavit i hromadně nad označenými rolemi či uživateli.

Pokud uživatel nemá práva na atributHELIOS - práva na atributy

 přehled - hodnota sloupce je obsažena, sloupec je ale schován 

 v Nastav (F4) - signalizováno ikonkou zámku 

 tisk - do hodnoty se dává NULL a zobrazuje hlášku, že jsou použité zakázané sloupce 

 editor - políčka jsou odstraněna 

 framy - návazné údaje (Příjmení, Jméno, Název org. apod.) jsou nahrazeny hvězdičkami 

 info políčka jsou odstraněna 

 vyžadované (zobrazení ve speciální skupině) zobrazí chybu, ale zobrazena nejsou 

 externí sloupce (včetně samostatného editoru) jsou odstraněny 

 procesní okna - informační sloupce jsou prázdné 

 dokument ze vzoru - vrací prázdné hodnoty 

 specifikátory (např. tiskový formulář / název souboru pro e-mail) - vrací prázdné hodnoty 

 grafy, kont. tabulka, master x detail - vrací NULL nebo schová sloupec 

 eServer - sloupce v přehledu nejsou na klienta vůbec odeslány 

Role 

 nově lze nastavit práva i na role, 

 posuzuje se společně s právem uživatele (pokud je uživatel v roli, berou se obě definice - jak pro roli, tak i pro uživatele), pokud je v jedné definici sloupec zakázán, je zakázán. 

Stávající práva na sloupce jsou v některých případech použity i pro jiné sloupce. Změnový skript provede rozkopírování. 

Nastavení práv na DUD

Nastavení práv pro uživatele/roli na DUD má vliv za zobrazení deníkových dokladů v přehledech. 

Pro přehledy přímo z účetního deníku platí: 

 Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Plný přístup", vidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech a může je editovat. 

 Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Jen ke čtění", vidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech a nemůže je editovat. 

 Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Zakázaný přístup", nevidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech. 

Pro zobrazení přehledů, které vychází z účetního deníku, platí:

Obsahuje-li přehled záznamy s DUD, do kterého má uživatel zakázaný přístup, přehled se nezobrazí a uživatel je informován chybovým hlášením : "Nemáte právo přístupu do DUD : seznam DUD. Přehled nelze otevřít." Toto platí pro přehledy: 

 Období DPH : Evidence pro účely DPH, Evidence pro účely DPH skupiny, Pohledávky za dlužníky v insolvenci, Přenesení daňové povinnosti - odběratel a Přenesení daňové povinnosti - dodavatel. 

 Účtový rozvrh : Přehled hlavní kniha, Tisk - Hl.kniha 

 Souhrnné hlášení : Evidence dokladů souhrnného hlášení 

 Kontrolní hlášení CZ : Evidence dokladů KH DPH 

 Kontrolní výkaz SK : Evidence dokladů KV DPH 

 MOSS : Evidence pro účely DPH 

 

Oběh zboží

V globální konfiguraci a v lokálních uživatelských konstantách je možné nastavit, aby se přehled Sklad zobrazoval na dokladech na samostatné záložce. 

 Podrobný návod

 

Mzdy, Personalistika, Účetnictví

Generátor sestav - práva 

V generátoru personálních/mzdových a účetních sestav lze nově definovat práva na jednotlivé sestavy. Přibyla zde nová akce Definice práv. 

 

EET

Od 1. 3. 2018 došlo na základě nařízení Ústavního soudu ke zrušení povinnosti registrovat platby kartou. V souvislosti s tím lze nyní na způsobu úhrady pokladního prodeje určeném pro platbu kartou nastavit příznak 

 EET nepovinná 

Pokud jsou při placení dané účtenky použity pouze takto označené způsoby úhrad, je účtenka vyjmuta z registrace EET (na hlavičce i na položkách se zruší příslušná nastavení EET). Při kombinaci se způsobem platby takto neoznačeným je celá částka dokladu zahrnuta do EET. V tomto případě je u úhrad účtenek s příznakem "EET nepovinná" nastaven příznak "EETnepovinná zahrnuta do EET".