Nedostupné stránky ARES pro zajištění DPH z HELIOS - BüroKomplet


Nedostupné stránky ARES pro zajištění DPH z HELIOS

HELIOS - při ukládání FaP může vyskakovat chyba: Došlo k chybě při komunikaci s web. službou MFČR. Více…

 

Tato chybová hláška vyskakuje z důvodu nedostupnosti webových stránek Ministerstva financí ČR. Nejde o chybu HELIOS. 

Chybová hláška jen upozorňuje na to, že nedošlo k aktualizaci údajů pro zajištění DPH.

Doklad jako takový se vám v HELIOS založí korektně.