Převod položek kooperační objednávky do FaP - BüroKomplet


Převod položek kooperační objednávky do FaP

 

Standardní řešení HELIOS Orange

Generování faktury z kooperační objednávky

 v modulu Výroba nad položkou kooperační objednávky vygenerujete fakturu přijatou na dané kusy

 při generování dalších položek nad stejnou kooperační objednávkou dojde k vytvoření NOVÉ faktury přijaténelze přiřadit položky k již dříve vygenerované FaP

 

Nové řešení – BüroKomplet

Přidání položky kooperační objednávky do stávající faktury přijaté

 v modulu Fakturace je možno do jakékoli existující faktury přijaté převést položky z kooperační objednávky (ve standardním řešení již do stávající FaP nelze přidat žádné položky)

 lze vybrat jen některé položky z kooperační objednávky a změnit jednotkovou cenu i převáděné množství (nemusí se převádět celkové množství)

 lze vybrat více kooperačních objednávek najednou

 po realizaci faktury přijaté dojde k zaevidování kooperace ve fakturační ceně

 jelikož vše probíhá v modulu Fakturace, nedochází při této akci k obsazení licence v modulu Výroba

 

Podrobnější popis včetně náhledů obrazovek najdete v příručce.

 

Cena řešení

 1 500,- Kč bez DPH