Reference HELIOS - LANIKO Morava s.r.o. - BüroKomplet


Reference HELIOS - LANIKO Morava s.r.o.

Ostrý provoz od: 04/2007

Počet uživatelů: 10

Město/obec: Prostějov

www.laniko.cz

 

Základní charakteristika společnosti

LANIKO Morava s.r.o. se sídlem v Prostějově se zabývá prodejem, pronájmem a servisem kancelářských strojů a projektorů. Jsme autorizovaným dealerem společností RICOH, Gestetner a Brother. Zajišťujeme servis včetně dodávek originálního spotřebního materiálu a náhradních dílů. Vzhledem k současnému trendu snižování nákladů jsme se zaměřili na oblast snižování nákladů na tisk. Nabízíme také další strategické služby z oblasti ICT, například monitoring vozidel, elektronickou evidenci dokumentů a mnohé další.

 

Přínosy získané implementací řešení HELIOS:

Díky komplexnosti a celistvosti systému je možno snadno vyhledávat veškeré potřebné informace o zákaznících, zakázkách, smlouvách, fakturaci, skladu a dodávat vedení firmy pravidelné informace o hospodaření společnosti, stavu pohledávek, stavu skladů a v neposlední řadě také o plnění úkolů zaměstnanci.

 Vytvoření centrálního dispečinku servisovaných strojů.

 Evidence karet servisovaných strojů s kompletní historií závad.

 Evidence nájmových a servisních smluv multifunkčních strojů.

 Automatická fakturace ze smluv nájmových strojů.

 Elektronická evidence veškerých dokumentů.

 Zefektivnění práce ve skladech pomocí čárových kódů.

 Přesná evidence a zprůhlednění práce obchodníků se zákazníky.

 Schvalování vstupních dokladů, např. faktur přijatých

 

Moduly využívané IS:

 Sklad a oběh zboží, čtečky čárových kódů

 Obchod, nabídky, objednávky

 Ekonomika a finance

 Fakturace

 Mzdy a personalistika

 Workflow

 CRM – evidence zákazníků, nabídek, poptávek, obchodních schůzek, úkolů, porad

 Manažerské výstupy

 ServisDispečink